An ferim: Tá 35acra talamh maith agam, 13ac curtha i gcrainn agus 120ac de talamh coimín. Tá 80% de mo thalamh ainmnithe idir SAC agus SPA don traonach.

Clann: Tá mé pósta ar Ghráinne, is as Oileán Thoraí í, agus tá triúr páistí agam – Caolan, Éadaoin agus Bláthnaid.

Caorigh: Tá 150 caoirigh agam, scór Mules agus 130 Maigh Eo le h-adharca. Tá mé ag ullmhú don uainiú. Beidh mé ag tosú tar éis Lá Fhéile Pádraig. Beidh 120 caoirigh ag uainiú.

Na béithigh: San am i lathair, tá rún agam ainmhú traidisiúnta a ceannacht le cuir suas ar na cnoic.

Talamh ainmnithe: Tá 39 gníomhartha leis an talamh ainmnithe, uaireanta mothaíonn sé go bhfuil siad (An Roinn Talmhaíochta) ag rá leat gan feirmeoireacht a dhéanamh.

Ganntanas tréidlianna: Tá ganntanas tréidlianna í Dún na nGall. Thánaig meadú mór as costas tréidlia le tamall anuas. Tá €500 le díol achan am a thagann tréidlia amach chugat i ndiaidh a 6 a chlóg. Is fadhb leasa ainmhithe é.

An tuath: Sílim go gcaithfidh an rialtas níos mo a dhéanamh do na daoine ins na ceanntracha tuaithe. Mar shampla – ganntanas gardaí, oifigeacha poist, bainc agus a leithid.

*Seachtain na Gaeilge runs from 1-17 March this year.

Gluais – Glossary

Traonach: Corncrake

Ainmhú traidisiúnta: Traditional animals

Ganntanas tréidlianna: Shortage of vets

Talamh ainmnithe: Designated land